Komplett

BuiltWithNOF02

Nerladdningsbara program

Komponent

Beskrivning

Version

Dagrapport

Huvudprogrammet i Butiksdatasystemet

5.0

Butiksdata installation

Installationsmanual för Butiksdatasystemet

2014-06-17

Butiksdata användning

Användarmanual för Butiksdatasystemet

2014-01-24

Butiksdata

Komplett system, kräver installation

5.0

Översikt

Schematisk översikt av systemet

 

Install

Hjälpprogram för en första installation

2013-11-30

 Presentation

PowerPoint presentation över systemet

 

Databastabell

Uppdaterad tabell Utfall.DB krävs för version 2.12

2012-10-18

Databastabell

Journal.DB för Elektronisk Journal krävs för version 2.12

2012-08-03

Databastabell

Uppdaterad tabell Inmatning.DB för att klara 15 tangenter i kassan

 

Databastabell

PeriodSale.DB vilken erfordras från ver 3.5 för jämförelseanalys

2014-02-11

Databastabell

Uppdaterad TempSale.DB vilken erfordras från ver 3.5 för jämförelseanalys

2013-11-23

Databastabell

Ny tabell TempTrend.DB vilken erfordras från ver 3.6 för trendgrafik

2013-11-29

Databastabell

PeriodSaleTot.DB vilken erfordras från ver 3.6.2 för jämförelseanalys av totaler

2013-12-01

Databastabell

Version.DB beskriver de olika ändraingar som sker i programmet

2014-06-17

Uppdatering

Beskrivning av komplett uppdatering av Butiksdata

2014-01-31

Senaste version 5.0

Möjlighet att registrera intäkter och kostnader och visa överskottsresultat  per månad, Epostknapp underlättar att skicka servicedata till Support.

Senaste ändring 2014-06-17